פרוייקטים

מיכלית ביטומן
ייצוא
פרויקט מסופי דלק לרשות הפלשתינאית
מסופי דלק לרשות הפלסטינאית
ציוד לתדלוק תעופתי תוצרת שביט
מרקורי ישראל
פרויקט העברת דלקים - צבא ארצות הברית
צבא ארה"ב – העברת דלקים
שירותי תחזוקה לצבא ארצות הברית
שירותי תחזוקה לצבא ארצות הברית
תחנות דלק
תחנות דלק
תקנים
התייעץ עם מומחה