נתמך להובלת חומרים קורוזיביים

נתמך נירוסטה  להובלת חומרים קורוזיביים – מפרט טכני

כללי:

 • הנתמך יתוכנן וייוצר בהתאם לתקנים הבאים:
  – תקן ישראלי 819 חלק 4 .
  – אמנת ADR קבוצה 4.
  – תקנות התעבורה העדכניות
 • הנתמך יוביל חומרים קורוזיביים במשקל סגולי בהתאם לדרישת הלקוח.

מיכל

 • קיבול מיכל –  בהתאם לדרישת הלקוח
 • חלוקה – בהתאם לדרישת הלקוח
 • חומר המיכל  – בהתאם לחומר המובל .
 • תושבות   – נירוסטה  316L.
 • פתחי אדם –  3 פתחי אדם תקניים "20 בעלי פתחי מילוי "10 .
 • אטמים- כל האטמים בין חיבורי צנרת וברזים הינם מסוג טפלון.
 • אביזרי בטיחות- בכל  פתח אדם יותקן פורק לחץ  נירוסטה  בקוטר "2.5  כולל אוגנים ודיסקות פקיעה  למניעת היווצרות לחץ  פנימי.
 • שסתום בטחון – בתחתית המיכל יורכבו שסתומי בטחון , תוצרת Betts, מופעלים   פנאומטית לפריקה לכל תא .
 • מאסף- יותקן מאסף פריקה אחורי הכולל צינורות וברזי נירוסטה "3  כדוריים מאוגנים,  בתחתית   המאסף יותקן ברז ניקוז "1  ואמבטיית איסוף  מתחת למאסף. כל הברזים תוצרת Yi Syang , בהתאם לדרישת הלקוח
 • הפעלת שסתומי בטחון- ההפעלה פניאומטית תתבצע מחלקו האחורי של הנתמך ומאסף הפריקה ותאפשר פתיחה של כל תא בנפרד .
 • חרום  – כפתור הפעלה סגירה  מרכזית יותקן בצד שמאל בקידמת המיכל לתפעול כל השסתומים באותה עת.
 • צנרת – הצנרת תבנה בהתאם לדרישת הלקוח.
 • מדי גובה – לפתחי אדם יהיו התקנים לקביעת גובה הנוזל .
 • הכנה לכיול – יבוצע כיול לתאי המיכל.
 • אמבטית איסוף – תבנה אמבטיה לאיסוף שאריות עם 2 יציאות ניקוז "½1 לעודפים ומדרך עליון.

 

שילדה

 • סרנים  – 3 סרנים  מסוג דיסק למשקל של 9 טון כל סרן , סרן קדמי מתרומם .
 • מתלה – מתלה, כריות אויר.
 • משטח גרירה – יבנה משטח גרירה מתאים לתקנות התעבורה מחובר לשלדה הקדמית בעזרת ברגים.
 • פין גרירה – יותקן פין גרירה בקוטר "2 תיקני.
 • מערכת אויר – תותקן מערכת אויר תקנית לפי  תקנות התעבורה.
 • EBS – לפי תקנות התעבורה ומת"י  S 4 – M 2 .
 • רגלי חניה  – זוג רגלי חניה מכאניות המיועדות למתלה כריות אויר 2 מהירויות 24 טון דינמי.

מערכת חשמל

מערכת חשמל- על פי תקנות התעבורה ומכון התקנים:

 • 24V  כולל שקע  15  פינים.
 • תאורת צד.
 • תאורה על פגוש אחורי.

אביזרי בטיחות

 • מיגון צד.
 • פגוש אחורי.
 • מעקה בטיחות מתקפל.
 • אינטרלוק (נעילת בלמים) בעת הרמת גשר לטובת פריקה ומילוי.

אביזרים נלווים לנתמך

 • 6 כנפיים צד + מגני בוץ תקניים .
 • 2 סדי עצירה.
 • 2 תעלות לאחסון לצינורות פריקה, אחת בכל צד של הנתמך.
 • ארגז כלים .
 • התקן לג'ריקן מים + ג'ריקן מים וסבוניה.
 • סולם עליה אחורי .
 • התקן לגלגל חילוף.
 • 3 התקנים למטף כיבוי אש 6 ק"ג ( לא כולל מטפים ).
 • התקן לאחסון כפפות.

טיפול גמר

 • ניקוי חול וצבע יסוד.
 • צבע עליון ( גוון בהתאם לדרישת הלקוח ).
 • שילוטי חומ"ס ומחזירי אור .
 • לוגו בהתאם לדרישת הלקוח .

בדיקות ואישורים

 • בדיקת התאמה לשרטוטים – מעבדה מוסמכת .
 • בדיקה תפעולית.
 • שרטוטים ואישורים – המיכלית תסופק מצוידת עם שרטוטים ואישורים להתאמה לתקן וכהכנה לרישוי.
 • תקנות תעבורה 95 –    יכללו הוראות חדשות לפי התקן.
 • אישור כיול מיכל.

 

נשמח לעמוד לשירותך